Händer i Hedesunda

December

1. dec, 2019
Första advent - Gudsjänst 11.00 i Hedesunda Kyrka
Avtackning av Christer Fagerström. Kyrkokören och barnkörerna medverkar
1. dec, 2019
Skyltsöndag i Hedesunda
Folkets Hus